Начало - Градски транспорт

Градски линии

№2 №5 №6 №8 №13 №14 №20 №30 №50 №70 №110

ул."Сан Стефано" - бул."Н. Габровски" - ул."Краков" - ул."арх.Г.Козаров" - ул."Оборище" - ул."Полтава" - бул."България" - ул. "В.Левски" - ул."Христо Ботев" - пл. "Марно поле"

Фирмата ни спечели конкурс и подписа договор за обслужване на част от основните градски линии на град Велико Търново. "АлехОК" обслужва с най-доброто от автопарка си следните градски линии:


Цени на абонаментни карти:

!!!Деца от 0 до 7 годишна възраст:

*Деца от 0 до 7 годишна възраст пътуват безплатно в граската пътна мрежа при предоставяне на карта за пътуване по образец издадена от фирма Алекс ОК. За издаването на карта за безплатно пътуване е необходимо да представите Акт за раждане на детето и лична карта на Родител/Настойник с адресна регистрация в община Велико Търново в офис на Алекс ОК.

 

Студенти редовно обучени и ученици: /пътуват по цялата градска мрежа, независимо от превозвача/

1 месец 30.00 лв
2 месеца 50.00 лв
3 месеца 80.00 лв


Пенсионери

 За 1 линия  За 2 линии  За всички линии
1 месец 34.00 лв  45.00

50.00 лв

2 месеца 64.00 лв  80.00 90.00 лв
3 месеца 100.00 лв  120.00 130.00 лв


Редовни :

 За 1 линия  За 2 линии  За всички линии
1 месец 45.00 лв  54.00 64.00 лв
2 месеца 80.00 лв  90.00 110.00 лв
3 месеца 120.00 лв  130.00 160.00 лв
Велико Търново
  • +359 899 861 616
  • Адрес:                                                                                        

    гр. В.Търново 5000
    ул. "Ивайло" № 2, хотел "ЕТЪР"

    +359 899 86 16 16

    Телефон - пътнически прев  

Градски транспорт|Междуселищен транспорт|Специализиран транспорт|Случаен превоз|Таксиметрови услуги|Товарен превоз|За нас|Кариери|Контакти